040 618 15 50     info@digidize.se

Vision & affärsidé

Affärsidé – Digidize Förmedlar kompetens & spårbarhet smart, säkert & noggrant!

check-mark-32-28 - Kopia

Kompetens – Digidize förmedlar enbart kompetens vi själva förstår oss på. Det innebär vi kan förse våra samarbetspartners och kunder med kvalificerad kompetens. Samtidigt är en viktigt förutsättning att vi ständigt strävar efter att ”fylla på” vår egen kompetens för att kunna förmedla och utbilda våra medarbetare, samarbetspartners och kunder.

check-mark-32-28 - KopiaSpårbart – Med Digidize kan man försäkra sig om att arbetet bli rätt utfört. Spårbarhet för oss innebär att vi alltid stolt kan visa upp vilket arbete som utförts, samtidigt som vi kompletterar det med, flödesschema, manualer & tydliga handlingsplaner. På så vis kan vi visa upp ett positivt resultat som alla är nöjda med.

check-mark-32-28 - Kopia

Smart – Att utföra ett bra jobb borde väl räcka, eller? Det tycker inte vi på Digidize. Vi har varken för avsikt att slösa med er eller vår egen tid. Vi ser över vilka investeringar som är bäst för ert företag både kort och långsiktigt för att inte förbruka onödiga resurser. Lika viktigt är det att att ständigt optimera och förbättra gamla föråldrade system. Tillsammans med er blir vi mer framgångsrika!

check-mark-32-28 - Kopia Säkert & Noggrant – Vi kombinerar kunskap med erfarenhet för att vår medarbetare, våra samarbetsparters och  kunder ska vara trygga. Transparens innebär att vi inte stoppar huvudet i sanden! Ni har full insyn och klara tydliga dokumentationer på processer eller utfört arbete utan konstiga förklaringar.

Vision – Nordens ledande aktör inom IT

Digidize ska vara Nordens ledande aktör inom IT branschen med de mest nöjda medarbetarna, samarbetspartners och kunder.

Partnerskap

Vi vårdar våra partnerskap . Att hela tiden ha en aktiv och livlig diskussion med de vi jobbar med är en livsnerv och nödvändighet i vår verksamhet, precis som i livet i övrigt.

Lär känna oss

Det bästa sätt att ta oss på pulsen är så klart att arbeta med oss! Alla relationer byggs upp under tid. Vare sig det gäller människor eller företag. Så ta steget och testa vårt koncept.

Värderingar

Enkelt, innovativt och utmanande. Vi sitter inte och blir gamla dinosaurier som arbetar efter gamla mönster. Om inte vi tar hand om kunden gör nån annan det.